ΝΟΜΟΣ 4481/2017 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 2121/1993

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α 100/20.7.2017) ο Νόμος 4481/2017, ο οποίος περιλαμβάνει πολύ σημαντικές διατάξεις για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων.

Κύριος σκοπός του πρώτου μέρους του Νόμου είναι η προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/26/ΕΕ για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά», η ρύθμιση της λειτουργίας των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης ή συλλογικής προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων και των ανεξαρτήτων οντοτήτων διαχείρισης, καθώς και η τροποποίηση διατάξεων του ν. 2121/1993.

Κατεβάστε το ΦΕΚ εδώ.

0 comments on “ΝΟΜΟΣ 4481/2017 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 2121/1993Add yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *