ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΡΑΤΤΕ ΑΠΑΤΕΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος συμμετείχε σε κοινή αστυνομική επιχείρηση διεθνικού χαρακτήρα,…